فونت آيكون ي به نام فونت آيكو

فونت آسم (font awesome)  يك اسم آشنا براي طراحان و برنامه نويسان وب و موبايل است اين فونت شامل چندصد آيكون است كه تحت ليسانس SIL OFL 1.1   منتشر شده است .

تصوير فونت آسم

يك  فونت آيكون ديگر به نام آيكو فونت (icofont) نيز در اختيار عموم قرار گرفته است كه از نظرهاي از سري فونت آسم برتري دارد .

از برتري هاي اين فونت نسبت به فونت آسم  آيكون هاي متنوع و پوشش دادن دامنه متفاوت ي از آيكونها مي باشد . بصورت نمونه فونت آسم آيكون سوشال Ello را در ليست آيكون هاي شبكه هاي اجتماعي اضافه نكرده است اما  آيكو فونت نشانه مربوط به سوشال Ello را در ليست دارد و در مجموع بسيار كامل تر از فونت آسم مي باشد و در مجموع بيشتر از 2000 آيكون را شامل مي شود .