گذشته چراغ راه آینده است

در سال 1372 آنتن های موبایل در ایران به هوا رفت و سرویسی دهی شروع شد با دستگاه های سرویس گیرنده ای با سایز و وزن باور نکردنی البته از دید امروز ما .

سال 1372 اینترنت  در اختیار بعضی از دانشگاه در ایران قرار گرفته و بعد از آن به سمت همه گیر شدن حرکت کرد و تا سالها با پشتیبانی از رسم الخط فارسی در وب و اپ ها مشکل داشت .

در حدود سال 1377 اولین نرم افزار با چهارچوبی تحت عنوان متن باز  در دنیا ساخت شد و اولین نرم افزار  تحت حمایت قانون حق نشر در سال 1340 ثبت شد (مصادف با دهه وورد  مجموعه سخت افزاری با عنوان کامپیوتر در ایران ) .

گذشته چراغ راه آینده است.

آینده آی تی

ادامه خواندن “گذشته چراغ راه آینده است”