به بهانه استارتاپ ویکند شیراز

  امروز فرصتی دست داد که بعد از مدت طولانی وب برو را به روز رسانی کنم البته به بهانه استارتاپ ویکند شیراز ,تا به امروز عزیزانی چون دکتراستارتاپ (به عنوان مربی) ‍‍و برنامه صفر و ...